Posebni modeli Ajara Treninga

Naša vizija je da posebno osmišljenim programima svakom pojedincu omogućimo ponovo uspostavljanje i održavanje zdravlja, te podizanje kvalitete života na visoku razinu.