Uvjeti korištenja i privatnost podataka

Uvjeti prodaje i privatnost podataka putem internet trgovine u sklopu Ajara Healthcare Center portala.

Korisnik posjetom www.ajaracenter.com web stranicama potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti 
prihvaća ove Uvjete korištenja web stranice www.ajaracenter.com (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), a 
svakim korištenjem www.ajaracenter.com, Korisnik potvrđuje da je u tome trenutku upoznat s 
aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i da iste u cijelosti prihvaća. 

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik daje Solomon Vita j.d.o.o. (dalje u tekstu: Ajara Healthcare Center) izričitu 
suglasnost da smije podatke dostavljene prilikom registracije kupovine u skladu sa Zakonom 
o zaštiti osobnih podataka obrađivati u svrhu registracije, odnosno ispunjavanja prava i obveza 
temeljem ovih Uvjeta. 

Uvod 
Ovim Uvjetima korištenja regulira se: 

1. Način i svrha korištenja www.ajaracenter.com 
2. Način izravnog i neizravnog prikupljanja podataka korisnika 
3. Vrsta podataka koji se prikupljaju 
4. Način korištenja i obrađivanja podataka 
5. Prosljeđivanje korisničkih podataka 
6. “Kolačići” (Cookies) 
7. Zadržavanje korisničkih podataka 
8. Sigurnosne procedure 
9. Promjena Uvjeta 

1. Način i svrha korištenja www.ajaracenter.com 
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na www.ajaracenter.com ne smiju se reproducirati, 
distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Ajara Healthcare Center te se 
mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i 
vlasničkih prava i prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja www.ajaracenter.com korisnik prihvaća sve 
rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu i 
vlastitu odgovornost. Ajara Healthcare Center neće biti odgovoran za način korištenja www.ajaracenter.com, za radnje 
korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati 
korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja www.ajaracenter.com. 

2. Način prikupljanja osobnih podataka 
1. Izravno od korisnika u slučaju kupovine putem weba ili pretplatom na newsletter 
2. Neizravno prilikom korisničkog surfanja www.ajaracenter.com. 

3. Vrsta informacija koje se prikupljaju 
Prilikom kupovine putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke: 
1. Ime i prezime 
2. Adresu dostave 
3. Telefonski broj 
4. E-mail adresu 
5. Način plaćanja – Ajara Healthcare Center prikuplja korisnički odabir plaćanja za naručene proizvode. Brojevi 
kreditnih kartica i ostali podaci vezani uz plaćanje se ne pohranjuju već se prosljeđuju na 
siguran i provjeren paypal sustav za plaćanje, odnosno Ajara Healthcare Center ne prikuplja i ne skladišti podatke o 
kreditnim karticama već ih samo prosljeđuje poslovnoj banci koja autorizira online plaćanje. 

Prilikom prijave na newsletter putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke: 
1. Ime i prezime 
2. E-mail adresu 

Neizravno prikupljanje podataka 
1. Putem kolačića – korisniku se dodjeljuje jedinstveni identifikator putem cookie metode (Više 
pod “Kolačići”) 
2. Ostale skupne podatke vezane uz korisničko korištenje web stranica putem Google 
Analytics-a, Google AdWords-a i Facebook Pixel-a.

4. Korištenje prikupljenih informacija Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da se podaci prikupljeni putem 
www.ajaracenter.com mogu koristiti u neku od sljedećih svrha: 

1. Omogućiti korisniku pristup određenim web stranicama i/ili funkcionalnostima na 
www.ajaracenter.com 
2. Obrađivanje narudžbe koju je korisnik napravio putem www.ajaracenter.com 
3. Osigurati korisniku proizvod koji je korisnik naručio putem www.ajaracenter.com 
4. Potvrditi da korisnik ima pravo na određeni proizvod 
5. Organizirati plaćanje za naručeni proizvod 
6. Kreiranje računa i ostalih dokumenata za narudžbe napravljene putem www.ajaracenter.com 
7. Prevenirati zlouporabu provjerom korisničkog identiteta 
8. Asistirati korisniku prilikom narudžbe željenog proizvoda putem www.ajaracenter.com 
9. Organizirati dostavu naručenog proizvoda 
10. Informirati korisnika o novim web stranicama i/ili funkcionalnostima na www.ajaracenter.com 
11. Analizirati korisničko korištenje www.ajaracenter.com i raditi web statističke izvještaje za interne 
potrebe Solomon Vita j.d.o.o. 
12. Kontaktirati korisnika putem telefona, SMS-a, e-maila ili na druge načine, a vezano uz narudžbu 
13. Proslijediti korisničke podatke trećim stranama s kojima Solomon Vita j.d.o.o. poslovno surađuje, a 
u svrhu zadovoljavanjanarudžbe 
14. Analizirati podatke o korisnicima uključujući korisničko pozivanje, pretraživanje, 
pregledavanje www.ajaracenter.com i lokacijske podatke na osobnoj ili skupnoj osnovi. Ove podatke 
možemo proslijediti trećim osobama i možda ćemo koristiti ove podatke kako bi korisniku pružili 
ciljane Ajara Healthcare Center ponude, promocije, reklame ili komercijalne poruke. 

5. Prosljeđivanje korisničkih podataka 

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da Ajara Healthcare Center korisničke podatke 
prikupljene putem www.Ajara Healthcare Center.h može prosljeđivati: 
1. Poslovnim partnerima, zaposlenicima Ajara Healthcare Center i zaposlenicima Ajara Healthcare Center Službe za korisnike koji 
su uključeni u isporuku korisničke narudžbe Ajara Healthcare Center proizvoda ili u pružanje usluge temeljem 
korisničkog upita 
2. Drugim Ajara Healthcare Center AB kompanijama koje su dio Ajara Healthcare Center Grupe 
3. Nadležnim tijelima javne i državne uprave ukoliko se radi o sumnji na zlouporabu Ajara Healthcare Center web 
stranica ili o drugim pitanjima iz njihove nadležnosti 
4. Trećim stranama koje sudjeluju u promotivnim aktivnostima Ajara Healthcare Center 
5. U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza 
6. Kao odgovor na žalbu da je došlo do povrede Općih uvjeta korištenja Ajara Healthcare Center usluga 

6. “Kolačići” (Cookies) 

Prigodom korištenja, tj. posjeta www.ajaracenter.com, poslužitelj pohranjuje određene informacije u 
obliku “kolačića” (“cookie”) na računalu/mobilnom uređaju Korisnika. “Kolačići” se koriste za 
prepoznavanje Korisnika u tijeku njegovog jednog spajanja i nakon toga se brišu. “Kolačić” je 
skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica, a koje internetski preglednik sprema 
na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. “Kolačić” se ne može koristiti za 
pokretanje programa ili unošenje virusa na Korisnikovo računalo. Poslužitelji pri 
posjeti www.ajaracenter.com stranicama koriste tip cookie-a poznat pod nazivom “privremeni kolačić” 
(“session based cookie”), a koji se postavlja na Korisnikovo računalo samo tijekom trajanja 
njegova posjeta www.ajaracenter.com web stranicama i omogućuje mu da se učinkovitije služi tim stranicama te automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. 
U “kolačiću” se ne pohranjuju informacije o telefonskome broju, računu ili detaljima plaćanja 
korisničkog imena ili Korisnika i tim se informacijama ne može pristupiti. Ajara Healthcare Center korištenjem 
“kolačića” ni na koji način ne prikuplja informacije u vezi s korištenjem računala ili 
pregledavanjem drugih stranica na internetu Korisnika. S obzirom na to da se “kolačić” nalazi 
na računalu Korisnika, Ajara Healthcare Center ga ne može pronaći ako Korisnik posjeti Ajara Healthcare Center web stranice s 
nekoga drugog računala. 
“Privremeni kolačići” standardno se koriste u mrežnim aplikacijama koje Korisniku nakon 
identifikacije moraju omogućiti autorizirani pristup privatnim poslužiteljima. Ovo je rješenje 
uvjetovano tehnologijom izrade mrežnih aplikacija te ga rabe i web stranice Ajara Healthcare Center, koje za 
ispravno funkcioniranje u pregledniku zahtijevaju od Korisnika da postavi “privremeni kolačić” 
koji je aktivan tijekom korištenja www.ajaracenter.com. 
Korisnik ima mogućnost prihvaćanja ili odbijanja “kolačića” putem postavki internet 
preglednika. U slučaju da korisnik odbije prihvaćanje “kolačića” postoji mogućnost da neki 
dijelovi ili funkcionalnosti www.ajaracenter.com stranice neće funkcionirati na korisničkom 
računalu/mobilnom uređaju. Iz navedenog razloga Ajara Healthcare Center savjetuje korištenje “kolačića” 
prilikom posjete www.ajaracenter.com stranica. 

7. Zadržavanje korisničkih podataka 
Ajara Healthcare Center će zadržati prikupljene podatke o korisnicima samo u vremenu koje je nužno za 
ostvarenje određene svrhe. Pretplatu na newsletter je moguće otkazati u
svakom trenutku slanjem e-mail
na info@ajaracenter.com. 

8. Sigurnosne procedure 
Ajara Healthcare Center na redovitoj osnovi razmatra procedure kako bi se korisnički osobni podaci zaštitili od 
neautoriziranog pristupa, slučajnog gubitka ili uništenja. Koristi se tržišni standard (SSL 
tehnologiju) kako bi se enkriptirali osjetljivi korisnički podaci (posebice u slučaju online plaćanja 
kreditnom karticom). Treće strane kojima se osobni podaci sukladno ovim Uvjetima korištenja 
prosljeđuju obvezani su za čuvanje prikupljenih podataka ugovorima o povjerljivosti 
sklopljenim s Ajara Healthcare Center. U svakom slučaju, Ajara Healthcare Center u pružanju usluga inzistira na sigurnosti 
korisničkih podataka i nastoji da treće strane kojima se isti prosljeđuju održavaju istu razinu 
zaštite korisničkih podataka. 
Korisnici trebaju biti svjesni da je komunikacija putem interneta, u smislu e-mail i web 
komunikacije nesigurna osim u slučajevima SSL enkripcije. Sama priroda interneta je da 
podaci mogu prolaziti kroz internetske veze u mnogim zemljama prije nego što su isporučeni. 
Ajara Healthcare Center ne može prihvatiti odgovornost za neautorizirani pristup ili gubitak informacija ukoliko se 
radi o slučajevima nad kojima Solomon Vita j.d.o.o. nema izravni nadzor.

9. Promjena Uvjeta 
Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se 
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Ajara Healthcare Center, kao i drugi Ajara Healthcare Center posebni uvjeti i/ili 
specifikacije usluga koje Korisnik koristi. 
Ajara Healthcare Center pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno 
obaviješten putem Ajara Healthcare Center web stranice ili na drugi primjeren način.